HTML

Các thẻ hiển thị nội dung cơ bản trong HTML

Ở bài này mình sẽ giới thiệu tới các bạn các thẻ dùng để hiển thị nội dung trên một trang web html, các thẻ này đều lằm trong thẻ body mà mình đã giới thiệu cho các bạn ở bài trước. Các thẻ này khá cơ bản nhưng lại được áp dụng liên tục nên mình yêu cầu các bạn học đến đâu thì làm trực tiếp trên Notepad++ để hiểu và nhớ cứ pháp nhé.

Các thẻ hiển thị nội cơ bản trong HTML

1. Thẻ P

Thẻ này dùng để hiển thị một đoạn văn bản trên một trang web, thẻ này lằm trong thẻ body.


<p> Van ban . </p>

Thẻ này có thẻ mở là <p> và kết thúc là </p>, nội dung văn bản mà bạn muốn hiển thị thì chúng ta sẽ đặt ở bên trong thẻ.

Đây là kết quả thu được khi sử dụng thẻ này.

html 5

 

2. Thẻ H

Thẻ này dùng để thể thể hiện tiêu đề của một bài viết hay đơn giản là một đoạn văn bản, thẻ này có 6 loại khác nhau là H1, H2, H3, H4, H5, H6 . Thẻ này lằm trong thẻ body nhé.


<h1> The h1 </h1>


<h2> The h2 </h2>


<h3> The h3 </h3>


<h4> The h4 </h4>


<h5> The H5 </h5>


<h6> The H6 </h6>

Tùy mỗi thẻ khác nhau thì các bạn sử dụng thẻ đóng và thẻ mở theo cắp nhé, thẻ này sẽ không hiển thị nếu các bạn sử dụng sai thẻ. Đây là tác dụng của các thẻ này.

READ  HTML là gì? Giới thiệu cơ bản về HTML

html 6

Như bạn thấy thẻ H1 có kích thước lớn nhất , các thẻ sau nó sẽ nhỏ dần và thẻ nhỏ nhất là thẻ H6.

3. Thẻ hình ảnh

Thẻ này dùng để hiển thị hình ảnh lên trang html, hình ảnh sẽ hiển thị đúng kích thước của hình ảnh. Còn bạn muốn hình ảnh hiển thị theo kích thước tùy ý thì thêm css vào là được. Còn đây là cứ pháp của thẻ:

 <img src="URL hình ảnh"> 

Ở đây các bạn thay dòng chữ URL hình ảnh bằng link lưu trữ hình ảnh. Vd như sau:

 <img="http://wpguide.buzzmax.vn/wp-content/uploads/sites/7/2015/09/logo1.png'> 

Ở đây mình sử dụng link là link ảnh logo của trang của mình, bạn có thể thay nó bằng bất kì url hình ảnh nào.

4. Thẻ xuống dòng

Thông thường nếu bạn viết một đoạn văn bản hay một đoạn link thì các kí tự sẽ không xuống dòng cho dù trong văn bản nội dung bạn đã xuống dòng. Để xuống dòng trong HTML thì các bạn sẽ phải sử dụng thẻ br để xuống dòng bằng các thêm chữ <br> vào phía sau phần bạn muốn xuống dòng. Vd như sau:

 Dòng 1 <br> Dòng 2 
 

5. Thẻ in đậm

Thẻ này dùng để in đậm các chữ cái trong một doạn văn bản xác định bạn muốn in đậm hơn nội dung văn bản thông thường. Thẻ này có cứ pháp là:

 <b> Văn bản muốn in đậm </b> 

hoặc cứ pháp

 <strong> Văn bản muốn in đậm </strong> 

6. Thẻ in nghiêng

Thẻ này dùng để hiển thị văn bản ở chế độ in nghiêng, bạn có thể sử dụng thẻ này để đánh giấu các từ cần lưu ý. Cứ pháp của nó là:

 <i> Văn bản in nghiêng </i> 

7. Thẻ hr

Thẻ hr là thẻ tạo một đường gạch ngang để ngăn cách các nội dung trên cùng một trang với nhau. Bạn chỉ cần thêm chữ <hr> hoặc </hr> vào phần nào bạn muốn phân cách nội dung bằng đường gạch ngang. VD như:

 Văn bản 1
<hr>
Văn bản 2 

8. Thẻ link

Thẻ này dùng để hiển thị link dẫn đến 1 trang khác mà khi ta click vào nó.

 <a href=" URL Link "> Tiêu đề url link </a> 

Bạn hãy thay URL Link bằng đường dẫn có dạng http:// và tiêu đề url link bằng tiêu đề bạn muốn hiển thị cho link đó. VD như:

 <a href="http://google.com> Trang Google </a> 

Kết: Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn các thẻ cơ bản để hiển thị nội dung cho trang HTML. Mọi thắc mắc và hỏi đáp các bạn có thể bình luận bên dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn.

READ  Cách tạo file HTML và thẻ cơ bản trong HTLM

 

avatar
  Subscribe  
Notify of