Hướng dẫn tăng dung lượng upload tối đa trong WordPress

3
28

Nếu bạn đang có ý định sử dụng trang WordPress của mình là trang chia sẻ tài liệu hay đơn giản bạn muốn chia sẻ 1 tập tin vd như theme hay plugin … video của mình. Nhưng dung lượng WordPress cho phép tập tin tải lên lại chỉ là 2MB là tối đa? Thật là bất tiện nếu bạn phải dẫn link đến 1 trang khác hay phải đang nhập cpanel chỉ để tải lên tập tin đó. Nhưng không sao hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi dung lượng upload tối đa trong WordPress.

mediafilesize

Các cách tăng dung lượng Upload tối đa trong WordPress

Cách 1. Thêm code vào .Htaccess

Cách đơn giản nhất là bạn có thể sử dụng file .htaccess lưu ở thư mục gốc của trang web để thay đổi kích thước tải lên. Để thay đổi kích thước tải lên bạn hãy thêm đoạn mã sau vào .htaccess nhé.

64M post_max_filesize php_value

64M post_max_size php_value

php_value max_execution_time 300

php_value max_input_time 300 

Cách 2.Tạo hoặc chỉnh sửa file PHP.IN

Hầu như mọi máy chủ đều có file PHP.IN trong thư mục gốc, nhưng nếu không có thì bạn có thể thêm tạo tệp tin tên là PHP và đuôi là .IN. Rồi bạn sửa mã trong file ấy thành đoạn mã sau, còn nếu bạn tạo thì cũng thêm đoạn mã đó vào.

 upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 64M
max_execution_time = 300 

Cách 3. Thêm code vào file Functions trong theme

Cách này chỉ áp dụng được với 1 số theme thôi nhé vậy nên nếu không áp dụng được thì các bạn áp dụng các khác nhe.
Công việc của bạn là tìm đến file Functions.php trong thư mục gốc của theme đang dùng và thêm đoạn mã sau vào .
@ini_set( 'upload_max_size' , '64M' );
@ini_set( 'post_max_size', '64M');
@ini_set( 'max_execution_time', '300' );
Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn 3 các để tăng kích thước tải lên trong WordPress rồi nhé, hãy lựa chọn 1 cách để áp dụng ngay cho trang của mình nào.

3 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here