WordPress Cơ Bản

Tìm hiểu Admin Panel: Comments

Bình luận là một tính năng cơ bản của một blog, WordPress cũng đã cung cấp cho bạn một hệ thống bình luận, hôm nay WpGuide sẽ cùng các bạn tìm hiểu về menu Comments trong Admin Panel để quản lý hệ thống bình luận này nhé.

comment

Giao diện Comments (Quản lý bình luận)

Phân loại bình luận: Bạn có thể chọn để phân loại bình luận.

 • All: Hiển thị tất cả bình luận.
 • Pendding: Hiển thị bình luận đang chờ xử lý.
 • Approved: Hiển thị bình luận đã được chấp nhận.
 • Spam: Hiển thị bình luận đánh dấu spam.
 • Trash: Hiển thị bình luận đã xóa.

Bulk Actions: Lựa chọn hành động xử lý với một hoặc nhiều bình luận.

All comment types: Lọc bình luận theo loại Comments hoặc Pings, Pings là loại bình luận tạo ra bởi Pingback và Trackback.

Ở phần hiển thị các bình luận, bạn có thể thấy được tên của người bình luận, nội dung bình luận và bài viết họ bình luận. Khi di chuột lên nội dung bình luận, thanh công cụ xử lý bình luận hiện ra, bạn có thể chọn hành động tương ứng để xử lý bình luận.

 • Approve/Unapprove: Chấp nhận/Không chấp nhận bình luận.
 • Reply: Trả lời.
 • Quick Edit: Chỉnh sửa nhanh.
 • Edit: Chỉnh sửa toàn bộ.
 • Spam: Đánh dấu spam.
 • Trash: Di chuyển vào thùng rác.

 

READ  SEO không Backlink – liệu có phải xu hướng trong tương lai
avatar
  Subscribe  
Notify of