WordPress Cơ Bản

Tìm hiểu Admin Panel: Users

Trong bài viết này, WpGuide sẽ giới thiệu cho bạn menu quản lý người dùng của WordPress, với menu này bạn có thể tạo mới, xóa bỏ, chỉnh sửa tài khoản của người khác và cả của chính mình.

users-1Menu Users

All Users (Hiển thị toàn bộ người dùng)

users-2

Giao diện All Users

[Add New]: Thêm người dùng mới.

Phân loại: Phân loại nhóm người dùng, ở website này mới chỉ có một user là admin nên nó chỉ có một loại.

[Bulk Actions]: Các thao tác hàng loạt với các tài khoản người dùng (Delete, …)

[Change tole to…]: Chuyển nhóm của người dùng, bạn có thể chuyển nhóm của người dùng khác. WordPress có 6 nhóm người dùng, tuy bạn thấy là 5 nhưng thực chất là có 6 nhóm:

  • Super Admin – Nhóm người dùng cao nhất và có quyền quản trị toàn bộ hệ thống vì thực ra WordPress có tính năng tạo một mạng website nội bộ tên là WordPress MultiUser. Ngoài ra, Super Admin có quyền xóa các người dùng trong nhóm Administrator.
  • Administrator – Nhóm người dùng có quyền sử dụng toàn bộ các tính năng có trong một website WordPress, không bao gồm các website khác trong mạng website nội bộ.
  • Editor – Nhóm này có quyền đăng bài viết lên website (publish) và quản lý các post khác của những người dùng khác.
  • Author – Nhóm này sẽ có quyền đăng bài lên website và quản lý các post của họ.
  • Contributor – Nhóm này sẽ có quyền viết bài mới nhưng không được phép đăng lên mà chỉ có thể gửi để xét duyệt (Save as Review) và quản lý post của họ.
  • Subscriber – Người dùng trong nhóm này chỉ có thể quản lý thông tin cá nhân của họ.
READ  Hook là gì? Action Hook và Filter Hook trong WordPress

Bảng hiển thị các tài khoản người dùng là nơi bạn sẽ thấy được những thông tin cơ bản của họ, bạn có thể thay đổi thông tin cá nhân của mỗi tài khoản bằng cách ấn vào Edit ở dưới mỗi tên tài khoản khi di chuột vào.

Add New (Thêm mới người dùng)

users-3

Giao diện Add New

Bạn có thể thêm người dùng mới với giao diện này:

Username: Tên tài khoản, đây là tên đăng nhập của người dùng, bạn nên đặt dễ nhớ một chút.

Email: Email của người dùng, WordPress sẽ gửi những thông tin của người dùng sau khi tạo đến email này, ngoài ra email cũng dùng để quản lý về sau nên bạn nên nhập đúng email của người dùng.

First Name: Tên.

Lash Name: Họ.

Website: Website của người dùng.

Password: WordPress sẽ gửi một đường dẫn về Email bên trên để người dùng có thể tự đặt mật khẩu. Bạn cũng có thể đặt mật khẩu bằng cách ấn Show password. Bạn nên đặt mật khẩu mạnh một chút, nếu không thì để người dùng họ tự đặt.

Role: Phân loại nhóm người dùng.

Your Profile (Quản lý tài khoản của  bạn)

users-4 users-5 users-6

Giao diện Your Profile

Personal Options (Thiết lập cá nhân)

Visual Editor: Nếu bạn chọn, bạn sẽ tắt giao diện viết bài trực quan (giao diện viets có thanh công cụ hỗ trợ).

Admin Color Scheme: Chọn giao diện cho Admin Panel.

Keyboard Shortcut: Bật chức năng sử dụng phím tắt.

READ  Tìm hiểu Admin Panel: Posts

Toolbar: Bật thanh công cụ khi duyệt website.

Name (Tên)

Username: Tên tài khoản (không thể đổi).

First Name: Tên.

Last Name: Họ.

Nickname: Mặc định là tên tài khoản, bạn có thể thay đổi.

Display name publicly as: Hiển thị với loại tên nào, bạn có thể tùy chọn hiển thị tên của bạn hiển thị ra website.

Contact Info (Thông tin liên lạc)

Email: Bạn có thể thay đổi email đã đăng ký từ trước.

Website: Website của bạn.

About Yourself (Giới thiệu bản thân)

Giới thiệu một chút về bản thân của bạn.

Account Management (Quản lý tài khoản)

New Password: Tạo một mật khẩu mới.

Sessions: (cái này chỉ cho phép bạn đăng nhập bằng session hiện tại).

Chú ý: Những chỉnh sửa ở giao diện này chỉ có tác dụng trên tài khoản của bạn, nếu bạn muốn nó có tác dụng nên tài khoản người khác thì bạn hãy chỉnh sửa tài khoản của họ bằng tùy chọn Edit ở dưới tên mỗi tài khoản ở giao diện All Users.

Nếu bạn thắc mắc điều gì hãy hỏi WpGuide, bạn sẽ có câu trả lời sớm nhất. Hãy tiếp tục tìm hiểu WordPress cùng WpGuide trong bài viết sau nhé.

avatar
  Subscribe  
Notify of